Metaş 210 Kw Güneş Paneli Sistemi İhalesi

bims bims

210 KW GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ İÇİN İHALE İLANI
Metaş Madencilik End. Tic., Ahiler Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edilebilirlik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Nevşehir’de 210 kW Güneş Paneli Sistemi için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Niğde Yolu 13. km NEVŞEHİR adresinden veya www.metaspumice.com.tr, www.blokbims.com.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 21.07.2014 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.metaspumice.com.tr ve www.ahika.gov.tr yayınlanacaktır.

Teklifler, 21.07.2013 tarihinde, saat 10:00’da ve Niğde Yolu 13. km NEVŞEHİR adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Proje ile ilgili şartname aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Şartname

* Not: Şartnamede bazı yerlerde yanlış yazılan 2013 tarihi 2014 olarak revize edilmiştir. Revize Tarihi: 14.07.2014